Arkiv for september 2007

Søndagens læserbreve fra Jyllands-Posten

Kronik: Behøver følelse og fornuft svække hinanden?

Af: Malene Busk

De globale kamphaner Osama bin Laden og George W. Bush er åbenlyst to udgaver af fornuft og følelse, der slet ikke er de modsætninger, som de siger, de er. De er tværtimod perfekte partnere i et dystert scenario, skriver Malene Busk.

Det 21. århundredes menneskelige verdenssamfund står over for mange udfordringer: miljøødelæggelser, ureguleret global kapitalisme, institutionelle kriser, ikke mindst i nationalstaten og massemedierne, kulturindustriel forarmelse, fattigdomsmigrationer, fragmenterede offentlige og politiske rum osv.

Det er tvivlsomt om redskaberne til at imødegå dem kan hentes i de forudgående århundreder. Forsøgene på det falder indtil videre ikke godt ud: nationalismer, racismer, religiøse mystifikationer, protektionisme, overforbrug, moralisme, rationalisering, rovdrift, liberalistisk socialdarwinisme eller kulturrelativistisk kritikløshed: mere af det samme og forudsigeligt kontraproduktivt.

Jyllands-Posten

Vi har i så fald to andre muligheder:

?enten kan vi ignorere den nye karakter af problematikkerne, trække os infantilt tilbage fra virkeligheden og overlade udviklingen til ”stærke” aktørers arbitrære og partiske dispositioner. Det vil i så fald formentlig gå i retning af mafiøs økonomi, permanente og grænseoverskridende borgerkrige, udemokratisk kapitalmagt og øget ulighed, identitetsideologisk vold, irrationalistisk massemanipulation, fascistiske eller teknokratiske kontrolsamfund og ikke mindst kaotiske økologiske sammenbrud.

Resten af denne rimeligt specielle kronik kan læses HER. Og endnu et særpræget indlæg:

Præcis pædagogisk indsats

I TILST ved Århus stak en 14-årig med mellemøstlig baggrund en 41-årig mand ihjel. Dansk Folkepartis reaktion var, at den kriminelle lavalder skulle sænkes til 12 år.

En rådmand i Århus rejste kritik af måden, hvorpå de sociale myndigheder har håndteret den unge.

For mig er Dansk Folkepartis holdning umenneskelig. Man bør ikke sætte børn og unge bag tremmer. Hvis partiet tror, det er løsningen på unges brutale adfærd, mener jeg, at det er lige omvendt.

Straf og fængsling skader unge mere, end det gavner.

Jeg kender ikke den konkrete unge og hans familie, men ud fra mit pædagogiske arbejde med unge, og især med familier fra Mellemøsten, forestiller jeg mig, at forældrene har mistet indflydelsen på den unge. Det kan have mange årsager, for eksempel kan forældrene have krigstraumer eller psykiske lidelser.

Læs mere HER.

Forbud frem for frihed?

Af Sara Hadra

HVIS man som jeg er muslim og bærer tørklæde og desuden er ambitiøs og har drømme om en god uddannelse og siden hen et godt arbejde, er Dansk Folkepartis seneste udmeldinger dræbende for engagementet.

Hvis unge nydanskere, som bærer tørklæde, skal tage det af for at få en uddannelse, er jeg bange for, at det bliver en uoverstigelig barriere for mange.

Jeg synes, det er en voldsom forgriben sig på den personlige frihed, når Dansk Folkeparti vil bestemme, hvordan danske borgere skal gå klædt.

Og hvad har tørklædet egentligt med sagen at gøre – er det ikke min lyst til at uddanne mig og mine kvalifikationer, der tæller?

Læs mere HER.

Audio: H.C. Andersen og terrorismen

Hans Christian Andersen’s “Fairy Tales” for Adults

…and How To Fight Terrorism

By Dr. Norman Berdichevsky

Hans Christian Andersen 18692005 marked the 200th anniversary of the birth of Denmark’s greatest writer, whose works have been translated into more languages than any author (second only to the Bible). The event was marked not only in Denmark but throughout Europe with many festivities, exhibitions, seminars, exhibits and tours of his home town of Odense and where he lived in Copenhagen for many years.

Most Americans have basic misconceptions about Andersen and his work based on having seen the romanticized film about his life starring Danny Kaye and use of the term “fairy tales”, usually considered appropriate only for children Almost all of his 156 short stories or “adventures” (a better meaning of the Danish word “eventyr” usually translated as “fairy tales”) can be appreciated on two levels – one for adults and one for children.

Mere HER i New English Review.

Opdatering: ABC Radio National har lavet et interview med Norman Berdichevsky om H. C.  Andersen. Fra The Book Show den 17. oktober 2007:

War, Denmark and Hans Christian Andersen

Audio IconAfter the Bible, Hans Christian Andersen’s popular fairy tales are said to be the most translated works in literature. But some of his minor stories speak directly to our times, as they did in his 19th century Denmark which faced German expansionism. Scholar and cultural commentor Norman Berdichevsky explores the social significance of Hans Christian Andersen’s stories to today’s readership.

Presented by: Ramona Koval
Guest: Norman Berdichevsky, US based author, freelance writer, editor, researcher, lecturer, translator and teacher.

Interviewet starter efter 8½ minut og slutter efter 24½ minut. Klik HER – Åbner Windows Media Player.

Ahmadinejads fortiede budskab

Af uransagelige årsager har den internationale presse fuldstændigt fortiet store dele af Ahmadinejad dybt perverterede tale i FN den 26. september. Den var ellers ret opsigtsvækkende. En betænksom sjæl har imidlertid oversat en artikel fra The Jerusalem Post til norsk. Den handler netop om Ahmadinejads mere absurde rablerier i FNs generalforsamling og på Columbia University i New York. De dele, pressen ikke hæftede sig ved.

Men først et par citater fra talen i FN-bygningen. Den iranske præsident indledte med følgende bøn til Allah om at fremskynde genkomsten af den 12. imam:

“Oh God, hasten the arrival of Imam Al-Mahdi and grant him good health and victory and make us his followers and those who attest to his rightfulness”.

Og Ahmadinejad sluttede sin tale med dette:

Ahmadinejad“Without any doubt, the Promised One who is the final Savior and the last heavenly message will come. In the company of all believers, justice-seekers and bene-factors, he will establish the bright future and fill the world with justice and beauty. This is the promise of God, therefore it will be fulfilled. Let’s have a role in the fulfillment of all this glory and beauty.

I wish for the bright future for all human beings and the dawn of the liberation and freedom for all humans and the rule of love and affections all around the world as well as elimination of oppression, hatred and violence. The wish which I think will be realized in the near future.”

Og så til artiklen på norsk fra The Jerusalem Post. Der er link til den engelske version nederst:

Ahmadinejads fortiete budskap

Av Caroline Glick – The Jerusalem Post – 28. September 2007

Under sitt besøk i New York i denne uken, gikk Irans president Mahmoud Ahmadinejad til angrep på hver eneste grunnleggende forutsetning som vestlig sivilisasjon bygger på. Ahmadinejad sendte ut sine angrep samtidig som han forherliget sin egen visjon om globalt islamsk herredømme.

De vestlige mediene, idet de nektet å ta notis av hans eksistensielle utfordring til den frie verden, konsentrerte sin dekning av hans besøk om hans utsagn vedrørende spesifikt vestlige politiske interesseområder; – hans avvisning av FNs sikkerhetsråds myndighet til å iverksette tiltak mot Irans lysskye atomvåpenprogram; – hans forsvar for palestinernes sak og Israels utslettelse; – hans benektelse av iransk støtte til terrorisme, og hans utfall mot USA ble godt dekket. Det ble også hans understrekning av at iranske kvinner nyter fulle rettigheter, og det at det ikke finnes homoseksuelle i Iran fikk kjempeoverskrifter.

Ahmadinejad ga to viktige taler denne uken – på Columbia-universitetet og i FNs hovedforsamling. Han benyttet begge talene til å fremsette sin visjon om et globalt islamsk herredømme. Og mens vestlige medier lette etter skjulte meninger og signaler om fredelige hensikter i ordene hans, var det faktisk slik at Ahmadinejad ved begge anledninger gjorde det helt klart at hans visjon om islamsk herredømme ikke på noen måte kan leve i sameksistens med vestlig sivilisasjon. Følgelig var Ahmadinejads utsagn ikke forhandlingsposisjoner. De var direkte følger av det verdenssyn han står for, og som sådanne er de ikke gjenstand for forhandlinger.

Ved Columbia-universitetet viet Ahmadinejad mesteparten av talen sin til en drøftelse av vitenskapens rolle i menneskelige sammenhenger. Mens mesteparten av mediedekningen dreiet seg om hans avvisning av å trekke tilbake oppfordringen om å utslette Israel, overså man hans hovedbudskap om at han forkaster folks rett til å være frie til selv å velge sine livsløp. Hans merknader om dette tema ble avfeid som ”forskrudde” eller ”uforståelige”, mens de egentlig var ingen av delene.

Som ”akademiker” sa Ahmadinejad at fra hans perspektiv er vitenskapens rolle å tjene islam, og at enhver vitenskap som ikke tjener islamske mål er moralsk fordervet. Som han sa det: ”Vitenskapen er lyset og vitenskapsmannen må være ren og from. Hvis menneskeheten oppnår det høyeste nivå av empirisk og åndelig kunnskap, mens dens lærde og vitenskapsmenn ikke er rene, da kan denne kunnskap ikke tjene menneskehetens interesser.” Idet han utdypet denne oppfatningen, hevdet han at vestlige vitenskapsmenn gjør tjeneste for korrumperte regjeringer som avviser islams rene og fromme vei, og de blir derfor utnyttet som formidlere av fordervelse.

I tråd med dette gikk Ahmadinejad direkte fra sitt anslag mot ikke-islamske vitenskapsmenn og regimer til et forsvar for Irans atomprogram. Budskapet var klart: Irans streben etter atomvåpen skjer i islams navn og er derfor naturlig legitim. For hans vedkommende ville det å nekte å tillate Iran å strebe etter atomvåpen være å anse som ensbetydende med et angrep på Allah.

The Jerusalem Post 

I sin tale til FN utbroderte Ahmadinejad sine argumenter til fordel for islamsk overherredømme. Han hevdet at alle problemer i verden er konsekvenser av to forhold. Det første følger av hans oppfatning av historien etter Den Annen Verdenskrig: ”Krigens seierherrer tegnet veikartet for global dominans og utformet sin politikk, ikke på grunnlag av rettferdighet, men for å sikre seierherrenes interesser over de beseirede nasjoner.”

Den andre årsaken til verdens elendighet er stormaktenes avvisning av islam. Som han sa det: ”Den andre og viktigere faktor er enkelte stormakters likegyldighet overfor moral, guddommelige verdier, læren til profeter og pålegg fra den allmektige Allah …

Uheldigvis har de satt seg selv i Allahs stilling!”

Heldigvis for Ahmadinejad, vil denne ”fordervede” verdensorden snart bli feiet bort. Enten vil de ”fordervede” maktene; ”vende om fra veien med arroganse og lydighet mot Satan til veien med tro på Allah,” eller så; ”vil de samme kalamiteter som rammet folk i den fjerne fortid, ramme dem også.”

Som avslutning på sine merknader til FN lovet Ahmadinejad at; ”Uten tvil vil Den Lovede som er den endelige Frelser komme. Sammen med alle de troende, rettferdighetssøkende og velgjørere vil han opprette en lys fremtid og fylle verden med rettferdighet og skjønnhet. Dette er Allahs løfte og derfor vil det bli oppfylt.”

Det kunne hevdes at fordi Ahmadinejads ikke lyktes i å få sitt vestlige publikum til å oppfatte hans hovedbudskap, var hans besøk i Amerika mislykket. Det faktum at ingen medier følte det nødvendig å analysere hva han snakket om, kunne sees som et klart tegn på at ingen er interessert i å kjøpe det han selger. Men det er et farlig argument, fordi det går glipp av en grunnleggende sannhet.

Ahmadinejad er ikke interessert i å overtale den amerikanske regjeringen, eller endog flertallet av amerikanere til å konvertere til islam. Han er interessert i å overbevise tilhengerne av det totalitære islam, og mulige konvertitter, om at de er på den vinnende siden. Han er interessert i å demoralisere fiender av det totalitære islam innenfor den islamske verden og derved få dem til å oppgi enhver tanke på motstandskamp. I denne målsettingen er det ingen forskjell på ham og hans sunni motstykker i Saudi Arabia, al-Qaida, Det muslimske brorskap, Hamas eller deres søsterorganisasjoner over hele den islamske verden, eller endog i hele Vesten.

Over hele verden sprer islamske ideologer aggressivt sitt budskap om globalt herredømme. I moskeer, på Internet, på fjernsyn, i skoler, sykehus og fengsler, finner man islamske predikanter som propagerer det islamske herredømmets sak. Og utenom Iran, er det intet regime, heller ikke Saudi-regimet, som er immune mot trykket av dette budskapet.

Kanskje er den sentrale årsak til at budskapet fra Ahmadinejad, og fra de hundretusener av røster som gjentar hans lokketoner over hele verden, er så farlig, er at Den Frie Verden gjør så forbasket lite for å få frem sitt eget budskap. I stedet for å kjempe direkte mot den utfordringen som menn som Ahmadinejad og Osama bin Laden retter mot Vesten, leter Vesten etter måter hvorved de enten tar inn budskapet deres gjennom å lete frem punkter man kan være enig om, eller ved å vise at islamske imperialister ikke har noe å frykte fra Vesten.

Hovedområdet hvor Vesten søker å tekkes de islamske totalitære, er Palestina-saken. Det åpenbare håp er at man gjennom å støtte palestinerne, vil Vesten (inkludert Israel) bli i stand til å desarmere det som deres eliter anser for å være det viktigste naget som islamske imperialister nærer mot dem. Ved å gjøre dette overser de med forsett den grunnleggende usammenlignbarhet mellom det islamske verdenssyn og menneskelig frihet, det palestinske samfunns jihadistiske karakter og den instrumentelle bruk islamske totalitære gjør av den palestinske sak.

Siden den ble opprettet i 1994, har Den Palestinske Selvstyremyndighet, PA, vært en sentral formidler av jihadistisk, antisemittisk og antivestlig propaganda. Selv etter at Hamas tok kontrollen over Gazastripen i juni, har Fatah fortsatt med å konkurrere med Hamas om å være best i jihadistisk renhet. Dessuten, mens deres ledere blender vestlige og israelske ledere med fredspreik, opprettholder Fatahs medier og terrorledere bevegelsens støtte til terror og tilknytning til de politiske mål som er uforenlige med staten Israels fortsatte eksistens.

Hver dag berømmer Fatah-mediene PA-formann Mahmoud Abbas’ fastholdelse av den såkalte ”retten til tilbakevendelse” som, dersom den skulle bli iverksatt, ville ødelegge Israel som jødisk stat gjennom å oversvømme den med millioner av fiendtlige arabiske immigranter. Som Palestinian Media Watch dokumenterte, så publiserte Fatahs avis, Al-Hayat Al-Jedida mens Abbas var i møte med president Bush, artikler som fornektet enhver jødisk tilknytning til Jerusalem, og viste til israelske byer som Sderot, Beit She’an og Safed som ”bosettinger”. På det viset rapporterte avisen i sommer også at Fatah sendte gutter fra Judea og Samaria til en ”sommerleir” i Syria som kalles ”Tilbakevendingsleiren”.

Heller enn å kjempe mot Fatahs omfavnelse av jihad, slik det har vært praktisert overfor såkalte ”moderate” regimer i Saudi Arabia, Egypt og Pakistan, overser Bush-administrasjonen det i håp om at man ved å støtte palestinske terrorister som ikke er så altfor identifisert med jihad, vil man på en måte svekke tiltrekningen til jihad. Slik var det da President Bush, i sin tale til FNs hovedforsamling berømmet Fatahs ”moderate ledere, konvensjonelle ledere som arbeider for å bygge frie institusjoner som bekjemper terror og håndhever loven, og som følger opp sitt folks behov.”

Ikke bare lar palestinerne, som med overveldende flertall valgte Hamas i januar i fjor, være å støtte oppfatningene til Bush. Disse oppfatningene støttes ikke engang av hans allierte, så som Storbritannia, som skyver på for et vestlig engasjement av Hamas. Og siden Hamas er umulig å skjelne ideologisk fra andre jihadist-grupper, bør det ikke komme som noen overraskelse at Vestens vilje til å støtte palestinske jihadister, nødvendigvis gjør dem villige til å godta jihadister generelt.

Storbritannias forsvarsminister, Des Browne, klargjorde sitt standpunkt sist mandag da han argumenterte for å engasjere Taliban diplomatisk i Afghanistan. Ved å ta utgangspunkt i Palestina-spørsmålet sa Browne at: ”I Afghanistan vil Taliban på ett eller annet tidspunkt bli nødt til å involveres i fredsprosessen fordi de ikke kommer til å forsvinne mer enn jeg mistenker Hamas for å ville forsvinne fra Palestina.”

De islamske imperialistenes svar på den nye vestlige vilje til å engasjere Taliban ble gitt siste uken av Osama bin Laden. I en ny videotale som ble publisert på arabisk, urdu og engelsk, oppfordret han pakistanerne til å gå til jihad for å omstyrte den pro-vestlige, atomvæpnete regjeringen til den pakistanske president Pervez Musharraf.

Poenget med alt dette kunne ikke bli klarere, og Ahmadinejad fremhevet det ved enhver anledning. Den frie verden er i dag viklet inn i en ideologisk krig om sin egen overlevelse. Våre fiender – de være seg shia eller sunni – er tilhengere av en totalitær ideologi basert på islam som forteller dem at Allah ønsker å styre verden gjennom dem. Israel er en sentral front i denne krigen. Gitt den svake vestlige støtte til jødene, ser jihadistene et angrep på Israel som et strategisk verktøy for å undergrave Vestens ideologiske forsvarsverker og for å isolere dets støttespillere over hele verden.

Det som er saken er at det, bortsett fra sykelig selvopptatthet, er en grunn til at Vesten overser de farene den står foran. De vestlige mediene fortiet Ahmadinejads budskap akkurat slik de vedvarende har fortiet budskap fra bin Laden og Fatah gjennom årene, fordi vestlige mennesker har så vanskelig for å kunne tro at noen kunne ønske å bli værende i den islamske verden som fornekter menneskets ønske om frihet.

Men uansett hvor uskjønn en ideologi er, så får den tilhengere og makt i fraværet av reell konkurranse. Den eneste måten å sikre at jihadistenes demoniske oppfatninger blir knust, er gjennom høyrøstet forsvar for og fremholdelse av de grunnleggende prinsipper som Den Frie Verden er bygget på. Og Vesten har ikke engang begynt å ta opp den utfordringen.

Som resultat av dette har Vesten allerede gitt sine fiender to seirer. Vesten har demoralisert sine potensielle allierte i den islamske verden, og den har mislykkes i å samle sine egne folk for å forsvare seg selv. Til tross for hva Vesten liker å tro, forhandler ikke Ahmadinejad og hans allierte fra Ramallah til Waziristan, fra Gaza til Kandahar og Baghdad. De kjemper! Heller enn å overse dem og søke å finne en ikke-eksisterende felles plattform, må vi slå dem –først og fremst på ideenes slagmark.

Kilde: The Jerusalem Post 
Note: link til Ahmadinejads tale i FN 26. september 2007 – samme her på ZioNation.
Tip: tak til Decca

Günter Wallraff trues af islamister

Günter WallraffNår den kendte tyske journalist og forfatter Günter Wallraff på mandag fejrer sin 65 års fødselsdag, så sker det under politibeskyttelse. En islamisk organisation Islam News Center, der menes at have forbindelser til terrornetværket al-Qaeda, har for nogle dage siden offentliggjort en trussel mod tyskeren på internettet og udråbt ham til at være ”islams fjende nummer et”.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Årsagen til truslerne er, at Günter Wallraff har planer om at læse ”De sataniske vers” i en moske i byen Köln.

Wallraff har sagt, at muslimer kunne vise deres demokratiske sindelag og deres integrationsvilje ved at tillade kritik af islam og for eksempel lade ham læse De Sataniske Vers i en moske.

Organisationen Den Tyrkisk-Islamiske Union, også kaldet Ditib, står bag byggeriet af den nye moske i Köln, hvor Günter Wallraff gerne vil holde læsningen. Efter lang tids tøven har Ditib nu afvist Günter Wallraffs forslag med den begrundelse, at læsningen kun vil såre mange muslimers følelser. Organisationen understreger samtidig i en pressemeddelelse, at den tager afstand fra truslerne mod Günter Wallraff.

Wallraff siger, at han vil forsøge at få den tyrkiske regering til at lægge pres på Ditib, så arrangementet kan gennemføres.

Det lyder jo altså skrubskørt i mine ører. Er der overhovedet ingen af de mennesker, der så gerne vil betragtes som intellektuelle, der har sat sig ind i, hvad islam er? De dumper bare en efter en. De er helt og holdent ude af stand til at fatte, hvad det vil sige, at islam er en lovreligion.

Absurdistan: Røde Kors-gidsler frigivet

Flag - Røde KorsDe fire mennesker, der blev taget som gidsler onsdag, er frigivet. Taliban siger, at det var en fejl. Der var tale om to udlændinge og to afghanere.

Det skriver Kristeligt Dagblad. Der er ingen oplysninger om det tyske gidsel, hvis løsladelse netop var forhandlet på plads. Men at det er Taliban, der står bag, er nu slået fast. Det var der ellers tvivl om.

Andre kilder: metroXpress, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten,

Iran erklærer CIA for terrororganisation

De mennesker er sindsyge. Islam er en gigantisk flermands-psykose:

USA’s efterretningstjeneste CIA og den amerikanske hær er terrororganisationer, erklærer Irans parlament.

Det skriver Kristeligt Dagblad. Hos Berlingske Tidende fortæller man:

Resolutionen regnes for at være gengæld for, at det amerikanske senat har vedtaget en resolution, der opfordrer USA’s udenrigsministerium til at medtage Irans islamiske revolutionsgarde på ministeriets liste over terrororganisationer.

Det iranske parlament

Foto: Det iranske tegneserie-parlament hedder Majlis i daglig tale. Det er arabisk og betyder ungefær “sted hvor man sidder”. Parlamentet på Maldiverne hedder også Majlis.

Den iranske resolution siger, at CIA og USA’s hær er terrororganisationer, fordi USA i 1945 kastede atombomber i Japan, og fordi USA’s væbnede styrker har brugt uranarmeret ammunition på Balkan, i Afghanistan og i Irak.

EkstraBladet skriver:

Videre lyder begrundelsen, at USA har støttet israelske drab på palæstinensere, har bombet Irak og dræbt civile irakere og tortureret fanger.

Det fremgår ikke, hvad mullaherne i landet siger til det. Det er deres retorik, der afgør, hvormeget eller hvor lidt det kommer til at betyde – for eksempel mht. shiamuslimsk terror. Med de vakse medier vi har herhjemme, er det jo nok noget, vi aldrig får opklaret…

Andre kilder: metroXpress, Jyllands-Posten,

Mandlig studievært udløste skilsmisse i Saudi-Arabien

Det blev for meget for en saudiarabisk mand, at hans kone sad alene og så et tv-program, hvor en mand var studievært. Det var umoralsk, mener manden, der derfor har ladet sig skille

Det skriver Kristeligt Dagblad. Hos Jyllands-Posten skriver man:

 Flag - Saudi Arabien

‘Manden begrunder skilsmissen med, at hans kone reelt har været alene med en mand, hun ikke er i familie med,

Og det er forbudt i henhold til de islamiske love, som koranen dikterer dem. Saudi-Arabien følger sharia til punkt og prikke. Kvinder har som følge deraf ikke mange rettigheder. En mand kan lade sig skille ved blot at proklamere, at han skrider.

Andre kilder: B.T., Berlingske Tidende,

Maldiverne: 12 turister såret af bombe

Det måtte jo komme. Jihad følger globaliserings-moden og Maldiverne er 100 pct. muslimske.

Eksplosionen blev bekræftet af den britiske regering i London, hvor en talsmand for Udenrigsministeriet sagde, at to briter er blandt de sårede. Lokale medier sagde, at også en japaner og otte kinesere er blandt de sårede.

Bomben i Male – Maldivernes hovedstad – blev udløst via en mobiltelefon, skriver Kristeligt Dagblad. De var de to englændere, der kom værst til skade, de andre sårede er udskrevet fra hospitalet. Det ser ud til, at medierne hæfter sig ved, at bomben sprang i nærheden af en moske. Jeg vil gætte på, at man skal hæfte sig ved noget andet:

Moskeen ligger ved indgangen til hovedstadens Sultan Park, som er velbesøgt af turister.

Nyheden er fabrikeret af Ritzau. Deraf den slørede vinkling. De dekandente vantro i deres “korrumperede” badetøj kan ikke være islamisternes livret. Det minder lidt om bomberne på Bali, gør det ikke? Minivan News er inde på det samme:

 Minivan News

Twelve tourists have been injured in an explosion in the Malé’s Sultan Park, in what appears to be a planned attack on the Maldives Tourism industry.

Vidner fortæller, at der lå søm spredt rundt omkring eksplosionsstedet. Det ligner jo fredens religion: at myrde så mange som muligt. En regeringskilde i Male siger:

But one official told Minivan News the attack on the seventeenth day of the Muslim fasting month of Ramadan, coincides with the battle of Badar, fought by the prophet Mohamed against the Meccans.“This looks like an attack by jihadists on our tourism industry,” the source said.

De vantros bevægelsesfrihed er i forvejen underlagt restriktioner på Maldiverne. De skal blive på deres ferieøer, men det er tilladt at besøge enkelte udflugtsmål i Male bla. ovennævnte park, der er tæt overvåget af kameraer. Maldiverne ligger på top 10 over lande, der forfølger kristne. Alle religioner på nær sunniislam er forbudt.

Minivan News skriver i en anden artikel, at det britiske udenrigsministerium vil ændre deres rejsevejledning, så den fremover rummer en advarsel om lav risiko for terror. Det var også kun et spørgsmål om tid. Islamisterne har marcheret længe på Maldiverne.

Andre kilder: Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, EkstraBladet, B.T., Haveeru Daily,

Jeg forlanger præster inddraget i socialt arbejde boligområderne

Hvis muslimer skal have imamernes hjælp i socialt belastede boligområder, må vi forlange, at præsterne også sættes ind for at støtte socialt udsatte danskere. Lene Espersen vil støtte islamiseringen:

Imamer skal inddrages mere i myndighedernes forsøg på at imødegå radikalisering af unge muslimer.

Det skriver Berlingske Tidende. Hos Jyllands-Posten skriver man:

Med det kendskab jeg har til samarbejdet mellem PET og imamerne, har det fungeret fantastisk godt. Jeg ved godt, at det er blevet kritiseret af Dansk Folkeparti, men det er med til at forhindre en fremmedgørelse, og det holder fordommene væk om, at det her “bare er vendt mod os”. Det tror jeg, vi skal være bedre til, siger Lene Espersen, der også ønsker at uddanne folkeskolelærere og politifolk om muslimsk kultur.

Tilgengæld er det min opfattelse, at “det her bare er vendt imod os”. Dansk kultur skal endnu engang nedtones og islamisk kultur skal nyde særlig fremme. Nu vil vi også have præsterne på banen. De skal uddanne folkeskolelærere og politifolk, så de lærer noget om kristen og dansk kultur. Hvis muslimernes religion skal have særlig indflydelse på folkeskolen, må vi forlange ligestilling. Kristne præster skal også ind!

Danskerne skal også have social støtte af politiet og deres egne præster. Der skal bruges et tilsvarende antal kroner på hver eneste socialt udsatte dansker, som der bruges på hver eneste muslim i selvvalgt segregation. Ligeså meget politi og ligeså mange præster. Og hermed mener jeg i samme målestoksforhold.

Når det offentlige på denne måde vil fastholde indvandrerne i muslimske kulturmønstre, så må vi opruste, så vi sikrer, at danskerne også holder fast i deres. Initiativet er tydeligvis anti-dansk og anti-vestligt – faktisk er det ligefrem anti-kristent.

Lene Espersen hører ikke hjemme hos de konservative. Hun er radikal! Tag dog konsekvensen af det og gå!

Hvorfor har regeringen sådan en slingrekurs, når det gælder de forbistrede imamer? Fogh har gentagne gange efterlyst en sekulariseret kurs, han har sagt, at regeringen ikke vil samarbejde med imamer og i februar 2006 sagde Integrationsminister Rikke Hvilshøj i Berlingske Tidende:

Sagen om de 12 tegninger af profeten Muhammed får nu regeringen til at droppe de herboende muslimers religiøse overhoveder, imamerne, når det handler om at få integrationen af indvandrere i Danmark til at fungere. Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) kæder direkte imamernes rolle i Muhammed-sagen sammen med den fremtidige indsats for at integrere indvandrerne i Danmark.

»Jeg synes, at der i dag står et klart billede af, at det ikke er imamerne, vi skal sætte vores lid til, hvis vi skal have integrationen i Danmark til at fungere. Jeg er blevet meget opmærksom på, at det er andre kræfter, vi skal trække på,« siger Rikke Hvilshøj.

Hvorfor kan vi ikke stole på den borgerlige regering??? Hvorfor får PET lov til at politisere i lodret modstrid med Statsministerens løfter? Og hvorfor modarbejder Lene Espersen de udmeldinger, Statsministeren har givet som retningslinjer? Hvorfor modarbejder hun Integrationsministeren? Hvorfor arbejder Justitsministeriet ikke på sekularisering?

Protest!!!

Hvis det her er integration, så er jeg modstander af integration. Og jeg er langt fra alene!

Opdatering. Dansk Folkeparti kalder Lene Espersens planer en fundamental fejl. Fra Kristeligt Dagblad:

Jeg er bange for, at vi sætter ræven til at vogte gæs. Muhammedkrisen viste, at imamerne ikke er med til at gyde olie på vandene, siger Peter Skaarup.

Ikke overraskende lever de radikale i en anden verden. De har ikke opdaget, at det primært er de veluddannede unge muslimer i Vesten, der radikaliseres. Det fremgår af en anden artikel i Kristeligt Dagblad:

Kampen mod radikalisering af unge muslimer er mere social end religiøs, mener radikal ordfører, der dog ser gode muligheder for samarbejde med K.

Video: Lee Harris og Ayaan Hirsi Ali – The Suicide of Reason

Denne video fra 26. september 2007 tager udgangspunkt i Lee Harris nye bog “The Suicide of Reason: Radical Islam’s Threat to the West”.

The Suicide of ReasonThe Suicide of Reason: Radical Islam’s Threat to the West, Lee Harris delivers a daring argument about the inherent conflict between Western civilization and Islamic fanaticism. Radical Islam, he argues, is not a social pathology or “failure to modernize,” but rather a robust, internally consistent social order.

It is resistant to conventional Western methods of conflict resolution such as negotiation, economic sanctions, and conventional armed confrontation. Indeed, the Western devotion to reason, by which the Enlightenment overcame religious fanaticism in an earlier epoch, may become self-defeating in the current struggle. Can liberal internationalism devise new strategies to defend itself without becoming a mirror of the forces it seeks to defeat?

At this book forum, Mr. Harris will summarize the argument of his book, followed by commentary from AEI resident fellow Ayaan Hirsi Ali and AEI president Christopher DeMuth. Mr. Harris is the author of Civilization and Its Enemies: The Next Stage of History, and he is a frequent contributor to Policy Review, OpinionJournal, and other publications.

 Video

Varighed 1 time og 8 minutter. Starter HER.

Kulturberigelse: narkohandler fanget med fire kg. kokain

B.T.En 33-årig gambianer blev i dag varetægtsfængslet for 28 dage i dommervagten på Frederiksberg for besiddelse af de præcist 3.984 gram kokain.

Politiet mener, at kokainen er smuglet ind fra Gambia, men ved ikke, hvornår det er sket.

Der skriver B.T.

Politiet fandt også en masse kontanter: 20.300 kr. og 18.000 euro – svarende til cirka 140.000 kr. Kontanterne svarer til, at gambianeren har solgt mindst 300 gram kokain foruden de fire kilo, der blev fundet.

Man kan sandelig godt forstå, at nogle mennesker mener, vi skal have “en anstændig udlændingepolitik”. Las os da endelig få nogle flere indvandrere ind…

Kulturberigelse: undgik voldtægt ved at skrige op

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi sad kvinden på en bænk ved Østre Søbad ned til søerne. Pludseligt kom en mand frem og slog hende i ryggen og trak hende med ind i skoven, hvor han begyndte at true hende med en kniv.

Det foregik i Silkeborg, hvor den 18årige kvinde med nød og næppe undgik voldtægt ved at skrige op, så andre kunne komme til hjælp. Indvandreren stak af. Det skriver EkstraBladet.

PolitiHan beskrives som høj og først i tyverne. Han talte flydende dansk, men var mørk i huden og med sort karseklippet hår.

Hvorfor er sådan en voldspsykopat ikke integreret? Hvor er halalhippierne og humanitærpopulisterne? Hvorfor svigter de? Det er deres multikulturelle projekt og derfor deres ansvar. Vi andre har krav på, at projektet ikke går ud over det almindelige samfund!

Andre kilder: Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, B.T.,

Kulturberigelse: ung pige knivstukket ved røveri

Kort før midnat blev to unge piger, ansat ved en restauration i Århus midtby, udsat for et groft, væbnet røveri.

EkstraBladetVed fyraften tog pigerne som vanligt ruten fra restauranten med dagens omsætning på 50.000 kroner for at aflevere den i en bankboks i Fiskergade. Her kom to unge mænd pludselig løbende, mens de råbte: ‘giv mig tasken, giv mig tasken’.

Det skriver EkstraBladet. Der var tale om to piger på 21 og 22 år. Den ene pige blev stukket med en køkkenkniv med et 30 cm. langt blad og fik mange grimme snitsår på armen. Røverne slap af sted med dagens omsætning.

Østjyllands Politi skal nu gennemgå forskellige overvågningsbånd for at se, om de kan sporer de to mænd.

Begge røvere var af anden etnisk herkomst end dansk og mellem 15 – 20 år.

Hvor er de mennesker, hvis opgave det er at være sammen med voldelige, bevæbnede kriminelle indvandrere? Venstrefløjen har ville denne her multikulturelle fiasko. Hvorfor løser de ikke opgaven? Gør noget! Vi andre har kun pligt til at tolerere. Og det foregår under protest. Men hvis man er tilhænger at projektet, skal man selv yde en indsats. Hvorfor integrerer venstrefløjen ikke? Hvorfor har de ikke socialiseret alle disse voldspsykopater? Humanitærpopulisterne må stille sig selv og deres egne børn og unge til rådighed for vold, voldtægt, mord etc. Vi andre er ikke interesserede!

Andre kilder: Jyllands-Posten, TV2,

Opdatering den 30. september fra EkstraBladet

Østjyllands Politi i Århus anholdt kort efter midnat natten til søndag en 15-årig dreng af udenlandsk herkomst.

Han er sigtet for røveriet fredag aften i Fiskergade i Århus midtby, hvor en kvinde i forbindelse med røveriet blev stukket med en kniv.

Opdatering den 30. november. Jyllands-Posten har lidt flere detaljer HER.

24årsregel giver flere en uddannelse

Når unge med indvandrerbaggrund på grund af 24-års-reglen ikke kan blive gift i en ung alder med en fra forældrenes hjemland, holder de sig til studierne i stedet.

Reglen viser sig især at hjælpe unge mænd.

I 2004 var der for eksempel væsentligt færre mænd med tyrkisk og pakistansk baggrund, der faldt fra en uddannelse end i 2001, viser en undersøgelse, som AKF Nyt offentliggør fredag.

Faktisk er frafaldet mindsket med 20 pct. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er næsten lige meget, hvordan vi vender og drejer det, så bliver resultatet det samme, nemlig at mænd med indvandrerbaggrund, der gifter sig med en familiesammenført ægtefælle, klarer sig dårligere i uddannelsessystemet og bliver dårligere integreret

Det siger Helena Skyt Nielsen fra fra AKF – Anvendt Kommunal Forskning, skriver dr.dk/NyhederAKF peger på deres forsørgelsespligt over for den familiesammenførte ægtefælle som årsag:

 AKF

Vi fortolker resultaterne som et udtryk for, at unge nygifte mænd med indvandrer-baggrund har følt sig nødsaget til at forlade uddannelsessystemet for at forsørge deres familiesammenførte ægtefælle. Det er dog ikke bare et udtryk for den lovfæstede forsørgelsespligt, da unge under uddannelse er fritaget fra dette krav. Men en nyindvandret ægtefælle skal jo investere sine ressourcer i at lære det danske samfund og det danske sprog at kende, og siden 1999 har det været lovpligtigt at deltage i integrationskurser mv. Hvis ændringerne i indvandrernes ægteskabsadfærd slår rod, betyder det, at færre unge mænd med indvandrerbaggrund vil falde fra i uddannelsessystemet fremover.

Manu Sareen fra Det Radikale Venstre mener, det har andre årsager. Han siger:

Siden 2003 og 2004 har man jo gjort en kæmpe indsats på ungdomsuddannelserne for at få minoritetselever til at blive på deres uddannelser

Det stemmer bare ikke overens med undersøgelsens resultater. De indvandrermænd, der ikke gifter sig med en familiesammenført ægtefælle klarer sig stadig betydeligt dårligere. Dem har den “kæmpe indsats” ikke hjulpet. AKF Nyt skriver:

tendensen til at falde fra en uddannelse efter grundskolen er 16-17% højere for personer, som er gift.

Sareens søforklaring skyldes, at han ikke kan lide 24årsreglen:

Vi går rundt og siger til dem, at de er danskere. Vi går rundt og siger, de er lige for lovgivningen, og deres svar til mig og til andre, det er: Jamen, hvorfor er der så en lovgivning, der er rettet lige mod os, siger Manu Sareen.

Det er fordi visse indvandrere i modsætning til danskerne misbruger familiesammenføringsordningen ordningen. Fra Kristeligt Dagblad den 1. juli 2005:

Danske Jens’er og Louiser er ikke populære giftemål for indvandrere og efterkommere af indvandrere i Danmark. Fra de fire største indvandrergrupper, Tyrkiet, Pakistan, Iran og Bosnien, blev 146 sidste år gift med en dansker, og det er næsten en halvering siden 1999, viser tal fra Danmarks Statistik.

Resten af indvandrerne blev familiesammenført med uønskede immigranter, der egentlig ikke er velkomne eller gift med indvandrere, der boede her i forvejen. Det drejede sig om 2/3 af alle ikke-vestlige indvandrere, der fik familiesammenført en ægtefælle. Samme systematiske misbrug finder sted over hele Europa. Fra Nis News den 29. september 2006:

Among the non-Westerners living in the Netherlands that married in 2002, only 14.6 percent of the men and 22.9 percent of the women married a white Dutch partner. Among Turkish and Moroccan girls and women born in the Netherlands, only 4.7 and 6.5 percent respectively married a white Dutch partner. Among Turkish and Moroccan boys and men of Dutch birth, the comparable figures are 4.9 and 13.5 percent respectively.

Among all non-Western immigrants, 45.2 percent of the men and 34.4 percent of the women marry a partner living in their parents’ country. Among those born in the Netherlands, the figure was about the same for Turkish men (54.7 percent) and women (56.5 percent) as for Netherlands-born Moroccan men (52.1) and women (45.6).

I Danmark fik 24årsreglen sat en stopper for noget af misbruget for ægteskaber med familiesammenførte ægtefæller for unge under 24 år og andelen af nygifte faldt til en tredjedel af, hvad den var før.

Nu mangler vi bare at regne ud, hvordan vi sætter en stopper for resten…

Note: The Effect of Marriage on Education of Immigrants: Evidence from a Policy Reform Restricting Spouse Import – Hele rapporten i pdf HER.

Andre kilder: 180 Grader,

Opdatering fra Jyllands-Posten. De radikale er udenfor pædagogisk rækkevidde:

“24-årsreglen blev indført under dække af, at unge piger med anden etnisk baggrund skulle have tid til at få en uddannelse, frem for at blive presset til et tidligt ægteskab. Nu konkluderer forskerne, at den overhovedet ikke virker for målgruppen. Derudover har integrationseksperter allerede tidligere afvist, at reglen forhindrer tvangsægteskaber,” udtaler integrationsordfører Morten Østergaard fra Radikale Venstre.

Det konkluderer undersøgelse ikke. Fra AKF Nyt:

24-års-reglen har også medført en kolossal ændring i kvindernes ægteskabsmønster. Det har dog ikke forårsaget de samme ændringer i deres uddannelsesmønster som for mændene. Kvindernes ægteskabs- og uddannelsesadfærd ser nemlig ud til at blive styret af helt andre forhold, især deres familiemæssige baggrund. Især moderens uddannelsesniveau påvirker sandsynligheden for, at en kvinde indgår ægteskab og sandsynligheden for, at hun dropper ud af en uddannelse.

For langt de fleste kvinder med indvandrerbaggrund har det altså ingen betydning for uddannelsen, at de gifter sig senere – det er helt andre forhold, der spiller ind. Men de tyrkiske kvinder og de helt unge 18-19-årige indvandrerkvinder er en undtagelse – her ses det samme mønster som hos mændene: Flere bliver i uddannelsessystemet i takt med, at de gifter sig senere.

Pakistan: norsk oberst i Frelsens Hær myrdet

Frelsens Hær i NorgeDen 50-årige Bo Brekke blev dræbt på sit eget kontor i den pakistanske by Lahore, da en mand marcherede ind og skød ham to gange i hovedet. Den arresterede er ifølge pakistansk politi tidligere næstkommanderende ved Frelsens Hærs hovedkvarter i Lahore, men blev angiveligt fyret af Bo Brekke efter økonomiske uoverensstemmelser.

Det skriver TV2. Gerningsmanden er anholdt og sigtet for mordet. Motivet skulle være uenighed om en ejendom i Pakistan. Bekke efterlader sig kone, to sønner og flere børnebørn.

Andre kilder: VG, VG, VG, Aftenposten, Dagbladet.no, Jyllands-Posten, dr.dk/Nyheder, Wikipedia,

England: tandlæge afviste patient uden muslimsk tørklæde

Britisk muslimsk mandlig tandlæge forlangte at kvindelig ikke-praktiserende muslim skulle bære muslimsk hovedtørklæde, hvis hun ville have lavet sine tænder

Ja, islam er jo en lovreligion, så man har bare at af gøre, som der står skrevet. Det er det, der menes: koranens ord er lov. Selve ordet islam betyder underkastelse. Og islams love siger altså, at kvinder skal bære tørklæde. EkstraBladet skriver om tandlægen Omer Shaukat Butt, der har pakistansk baggrund:

Da kvinden opsøgte Butt blev hun, ifølge kvindens udsagn i en høring, udspurgt om sit religiøse ståsted, og da hun svarede, at hun var ikke-praktiserende muslim, prædikede Butt islam for kvinden i længere tid, inden han krævede, at hun skulle bære tørklæde, hvis han skulle behandle hende og registrere hende under den offentlige sygesikring.

Porche 911

På klinikken var det åbenbart sædvane, at man forlangte at få patienternes religion oplyst, allerede når de ringede og bestilte tid og kvinder fik at vide, at det var en præmis, at de skulle have tørklæde på. Tandlægen ville heller ikke behandle mænd, hvis de bar guldsmykker, skriver The Bolton News. Det må mænd nemlig ikke ifølge koranen.

Den kvindelige muslimske patient, der er af vestlig observans, havde derfor valgt at tage tækkeligt sort tøj på, men ikke tørklæde.

The Daily Mail oplyser, at på det tidspunkt i 2005 var der mellem 4.000 og 8.000 patienter i distriktet, der ikke kunne finde en tandlæge med tilknytning til den offentlige sygesikring (NHS). Der var med andre ord god basis for denne form for afpresning.

I klinikken krævede tandlægen råbende, at den kvindelige muslimske patient skulle sidde i venteværelset iført tørklæde og han belærte hende om hadith og sharia. En ansat på stedet støttede tandlægen og sagde, at udenfor kunne patienten gøre, som hun selv ville, men på klinikken var det tandlægen, der bestemte. Tilsidst valgte patienten at forlade klinikken uden behandling trods stærke tandsmerter.

Butt har nægtet at have truet kvinden med at afvise at behandle hende, men medgav, at han høfligt havde anmodet kvinden om at bære et muslimsk hovedtørklæde under behandlingen.

Det fremgår af artiklen i Ekstrabladet, at manden – som det er tilfældet med alt for mange muslimer – ikke bare er mandschauvinist, men også racist:

Endvidere har han indført lavere priser på tandbehandling for kvinder der bærer muslimsk hovedtørklæde for at opmuntre dem til at indordne sig hans udlægning af Islam.

Det må så komme oveni den merudgift, patienterne har, hvis han ikke vil registrere deres behandling under den offentlige sygesikring, så de kan få tilskud.

Tandlægen blev i går fundet skyldig i diskrimination og grov forsømmelse efter en tre dage lang høring, men fik ikke inddraget sin autorisation, da sagen blev afgjort i en disciplinær retsinstans for tandlæger GDC – The General Dental Council Professional Conduct Committee. Det har GDC ellers mandat til. Han blev dømt på udsagn fra flere vidner, patienter og ansatte.

The Daily Mail har flere artige oplysninger om tandlægen:

  • Han har været mistænkt for at have huset en asylsøger, der viste sig at være en terrorist fra Algeriet. Samme asylsøger har myrdet en englænder i et knivstikkeri i 2003.
  • Tandlægen er storebror til en kendt eks-islamist Hassan Butt, som har været på terrorist-træningslejr i Pakistan. Hassan Butt har udtalt til engelsk presse, at han ikke har noget problem med terrorangrebene i London og at 9-11 glædede Allah. Han skulle senere have fortrudt sine udtalelser og bliver derfor kaldt forræder af sin familie.
  • Tandlægen blev på et tidspunkt standset af politiet, fordi den specialfabrikerede nummerplade på hans bil var ulæselig. Politiet gennemsøgte bilen, men fandt ikke forsikringspolicen i den, hvilket ellers er lovpligtigt. Tandlægen spurgte den ene betjent: er du racist? Det medførte, at han blev taget med på stationen. Manden filmede det hele med sin mobiltelefon og sendte videoen til BBC. Han overvejer at klage over politiets opførsel.

Tandlægen kører i øvrigt i en Porsche Turbo 911…

Andre kilder: This is Lancashire, This is Lancashire, This is Lancashire, The Daily Mail, The Telegraph, The Times, M&C, BBCBBC, BBC, Yorkshire Post,

Note 1: EkstraBladet var kommet til at stave islam med stort, men jeg har rettet det for dem i et af de citater, jeg brugte ovenfor.

Note 2: video med tandlægens bror, Hassan Butt fra 60 minutes. Varighed 11 minutter – startes HER.

Video 60 minutes

Video: samlet event fra Columbia University med Ahmadinejad og Bollinger

Nu er den samlede event fra Columbia University med den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejad og rektor og juristen Lee Bollinger, lagt online. Varighed 1 time og 15 minutter. Startes HER.

Video Columbia University New York

Meninger i Berlingske Tidende

Da ondskaben kom til Columbia University

Et debatmøde mellem rektor ved Columbia University, juristen Lee Bollinger, og Irans præsident, Ahmadinejad, blev en stjernestund for ytringsfriheden, da præsidenten blev afsløret som en hul demagog.

Af SVEN HAKON ROSSEL – Professor i skandinavisk litteratur Wiens Universitet

Lee BollingerUgens helt er – eller burde utvivlsomt være – rektoren ved det amerikanske eliteuniversitet i New York, Columbia University, den 61-årige jurist Lee Bollinger. Mens debatten i USA i de forløbne uger har drejet sig om det rimelige i, at en repræsentant for et regime, der brutalt knægter ytringsfriheden – det drejer sig naturligvis om den iranske ministerpræsident Mahmoud Ahmadinejad – skal have lov til at udnytte den vestlige verdens tolerance til at udbrede sin hadske propaganda, har netop Columbia University taget tyren ved hornene. Under voldsomme protester fra medierne blev han inviteret til at deltage i en podiediskussion på universitetet.

Ahmadinejad deltog i den forløbne uge i FNs årlige generalforsamling – New York-avisen Daily News skrev på forsiden med store bogstaver: »Ondskaben er ankommet« – og ligesom i 2006 benyttede han lejligheden til i sin tale i tirsdags at forsikre omverdenen om, at det iranske atomprogram er fredeligt, og at alverdens ondskab udgår fra Israel og USA. Med topmålt kynisme advarede han om kvindens undertrykkelse samt krænkelserne af menneskerettighederne. Overraske kan det vel næppe, at disse overgreb ifølge Ahmadinejad skyldes »Anden Verdenskrigs sejrherrer«.

Læs resten HER. Talen kan ses HER nederst i posten.

KulturSpids!

Ja, hvad skal vi tro på, og hvad skal vi ikke tro på?

Medierne f. eks.? Ja, dem skal vi helst kunne tro på. En avis som Berlingske Tidende har troværdighed som en afgørende grundpille. Journalisterne og redaktørerne på denne avis gør efter bedste evne alt for at levere nyheder, baggrunde og analyser, der kommer så tæt på sandheden, som det er os muligt. Indimellem sætter vi trumf på, når store sager skal belyses til bunds – så bringer vi hele dokumenter fra den primære kilde og skriver tydeligt, at det er »DOKUMENTATION«.

De elektroniske medier – læs bare DR og TV2 – har i princippet samme ønske om at være troværdige og komme sandheden så tæt som muligt. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at der nu igen er blæst omkring begrebet »dokumentar« på TV. Dokumentar kommer – ja, det må det da – af det samme ord som dokumentation, men alligevel er det et ord, der tilsyneladende bøjer i vinden alt efter dokumentaristernes ønske.

Læs resten HER.

Leder: DEN FORSØMTE TERRORFRONT

Krigen i Afghanistan må og skal lykkes

Nyheden om de to danske ofre i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan ramte de pårørende som en tragedie og alle os andre som en meget nedslående nyhed i går. Det er svært at finde ord i sådanne situationer, og i den forstand er ét offer ét offer for meget, men realistisk set har Danmark endnu og heldigvis været forskånet for store tabstal i både Afghanistan og Irak, hvor det samlede antal døde nu ligger på 13 soldater. Men denne uges danske tab peger på et grundlæggende problem ved NATO-styrkens tilstedeværelse i Afghanistan: Den er underbemandet. Underbemandingen mindsker naturligvis de menige soldaters sikkerhed og risikerer at trække krigen i langdrag eller i værste fald forhindre operationen i at lykkes. Og det ville være en politisk tragedie.

Læs resten HER.

Kasakhstan i oprør: præsidenten i badebukser

Det er ligefør man synes, at folk i Kasakhstan snakker sort. Men man kræver åbenbart en avis lukket, fordi den har bragt et billede af en solbrændt, glad og smilende præsident, der spadserer i strandkanten i almindeligt badetøj. Meeen 54 pct. af indbyggerne er muslimer, sååå deeet…

DR-tekstv

Kuriosum: avisen hedder “Ytringsfrihed”. Man kan se billedet på linket til Reuters nedenfor – det er mildt sagt et trivielt foto.

Andre kilder: Reuters, Yahoo News, The New Scotsman,

Jyllands-Postens læserbreve fra i dag

Leder: Syltekommissionen

JUSTITSMINISTER Lene Espersen har endnu en gang sat sig for at bekæmpe den grove kriminalitet blandt børn og meget unge mennesker.

I erkendelse af, at problemet ikke er fjernet som følge af hendes hidtidige indsats, men tværtimod inden for især den personfarlige kriminalitet er vokset, bebuder ministeren nu en »hårdere kurs.«

Det er åbenbart et farligt udtryk, for både Socialdemokratiet og de radikale slår syv kors for sig og meddeler, at der ikke ligger nogen løsning i at sætte børn i fængsel sammen med voksne kriminelle.

Det er heller ikke det, som justitsministeren foreslår, men når der skal markeres partipolitiske standpunkter, er det efterhånden blevet kutyme at pådutte hinanden en vanvittig mening, som man så kan nedgøre. Justitsministeren har talt om fasthed og hårdere konsekvens, men netop ikke om umiddelbart at sætte børn i fængsel sammen med voksne forbrydere.

Læs mere HER.

Leder: De dræbte soldater

ENDNU EN GANG er danske soldater dræbt i kamp, og endnu en gang kan tilhængere og modstandere af Danmarks engagement i krigen mod terror udveksle deres synspunkter.

Det kan de gøre i sikkerhed og i et frit, demokratisk samfund, der er netop den grundlæggende værdi, som denne krig forsvarer.

Det er det, det handler om i Afghanistan og i Irak, uanset at kritikerne søger at pådutte deres modstandere allehånde skjulte motiver som eksempelvis, at det handler om Iraks oliereserver.

Skal der skabes en modvægt mod vor tids totalitære ideologi, islamismen, som den kommer til udtryk i terrorismen, er der kun én mulighed: at udfordringen skal mødes med fasthed og om fornødent med våben.

Læs resten HER.

Kronik: Midt i en følelsestid

En bekendt fortalte mig for nyligt, at han havde set sig sur på familiens gamle blommetræ – ingen gode blommer, lutter besvær. En efterårsdag havde han brugt hele sin fridag på at fjerne rådne blommer og visne grene under træet.

Prunus Domestica

Da konen var kommet hjem fra arbejde, havde han spurgt hende, om de ikke skulle fjerne træet, når det kun var til besvær. De brugte alligevel aldrig blommerne. »Jamen, det er jo kønt«, indvendte hun. »Vi kan plante et andet kønt træ«, svarede han, »et der kan give frugter, vi kan bruge til noget«. I bekneb for yderligere argumenter havde hun da vrisset: »Jeg gider ikke komme hjem til en sur mand!« Manden har ikke siden hen taget diskussionen op, og det ubrugelige træ står der endnu.

Læs resten HER. Læs evt. også dette indlæg fra Kristeligt Dagblad, der siger det modsatte. Der er en vis sandhed i begge…

Undgå kassetænkning

Af BIRTHE RØNN HORNBECH, folketingsmedlem, retspolitisk ordfører (V)

DER er ingen ende på alle de former for sanktioner, man har forsøgt sig med over for unge kriminelle. Uden større succes.

Der trænger gevaldigt til at blive ryddet op i det uoverskuelige sanktionssystem, som skiftende tiders velmenende politikere har ladet vokse ved knopskydning uden en nærmere fastlagt plan.

Ikke blot kan de unge idømmes betinget og ubetinget straf, bøder, men også samfundstjeneste og fodlænker. De kan få tiltalefrafald og ungdomssanktion, og forskellige sanktioner kan forekomme i diverse kombinationer.

Der trænger gevaldigt til en oprydning i dette indviklede system. Godt, at justitsministeren nu nedsætter en kommission for at få ryddet op.

Læs resten HER.

Hjørnesparket

DEN journalistiske krise på Samarbejds-Politiken skærpes for hver dag. Efterhånden er der ikke flere minoritetsgrupper, som det er synd for.

De mange spindoktorer og radikale eks-ministre, som befolker redaktionen, er i stedet gået over til at være permanent krænket over, at så mange ude i det virkelige liv mener noget andet end de selv. Der foregår »en stille brutalisering« af det danske samfund, hed det f.eks. indigneret i en af de utallige kommentarer. Det må være de mange fladskærme med det gyselige indhold fra DR og TV2, der sigtes til.

Chefredaktøren forklarer selv Politikens tilbagegang med, at det er Anders Fogh Rasmussens skyld.

Læs resten HER.

Ramadan og argumenter

12/9 havde Helle Lykke Nielsen en både lærerig og veldokumenteret kronik i Jyllands-Posten om den muslimske ramadan og dens mange negative følgevirkninger.

Kronikøren omtalte endvidere bl.a. muslimske medicinstuderendes fuldstændig irrationelle reaktion på at blive konfronteret med videnskabeligt underbyggede kendsgerninger.

25/9 forsøger en muslimsk medicinstuderende så at komme med noget, der ved en overfladisk betragtning kunne se ud som en saglig kritik af HLN’s kronik. Lidt refleksion over den studerendes argumentation afslører imidlertid hurtigt, at der ikke er nogen som helst hold i den rejste kritik. Den studerende indleder med nogle banale betragtninger om det at forholde sig kritisk til medicinske publikationer – måske er de manipulerede, fordi de er finansieret af virksomheder, der har en interesse i bestemte resultater etc.

Derefter mener den studerende, at hun som »kommende fagperson« ikke kan »godtage alle videnskabeligt publicerede peer-viewed artikler fuldstændigt«, hvorefter der refereres til én bestemt artikel om ramadanen som årsag til en stigning i ulykker etc.

Læs resten HER.

Helle Lykke Nielsens kronik kan læses HER og Latifis indlæg kan læses HER. (Det hedder altså peer-reviewed, Lafiti! :mrgreen:

Til skade for Danmark

Af Poul Nødgaard, folketingsmedlem (DF)

BJARKE Larsen har (26/9) fået et læserbrev fra Dansk Folkepartis Bjarne Juel Møller galt i halsen. Det indeholdt nemlig kritik af Ny Alliances Naser Khader, og det er åbenbart ikke tilladt.

Bevares, kritikken var lidt kluntet udtrykt, men det er Dansk Folkepartis holdning, at Naser Khaders hensigter om at nedlægge asylcentrene og afskaffe starthjælpen vil være ødelæggende for det danske samfund.

Læs resten HER.

KORT SAGT

Læs selv Koranen Søren Østergaard anklager 18/9 i Jyllands-Posten Dansk Folkeparti for at puste til islamforskrækkelse.

Læs selv Koranen om finger- og håndafhugninger, halsoverskæringer af ”vantro” og drab af dem, som én gang har sagt Allahu Akbar, og som finder ud af, at han alligevel ikke var Akbar. Så skal du nok blive forskrækket uden DF’s hjælp.

Link HER.


Translations

Translate Danish to English Translate Danish to Arabic Translate Danish to Bulgarian Translate Danish to Catalan Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA  Translate Danish to Traditional Chinese Translate Danish to Croatian Translate Danish to Czech Translate Danish to Dutch Translate Danish to Finnish Translate Danish to French Translate Danish to German Translate Danish to Greek Translate Danish to Hebrew Translate Danish to Hindi Translate Danish to Indonesian  Translate Danish to Italian Google-Translate-Danish to Japanese BETA Translate Danish to Korean BETA Translate Danish to Latvian Translate Danish to Lithuanian Translate Danish to Norwegian Translate Danish to Polish Translate Danish to Portuguese Translate Danish to Romanian Translate Danish to Russian Translate Danish to Serbian Translate Danish to Slovak Translate Danish to Slovene Translate Danish to Spanish Translate Danish to Swedish Translate Danish to Tagalog Translate Danish to Ukrainian Translate Danish to Vietnamese Warning: The English translation is hopeless

Ingen link herunder

Blogportaler

Polit-blogs

Politblogs

DanskeWeblogs.dk | Katalog over danske blogs

Kategorier

Fundet på Snaphanen:

Arkiv – dato

september 2007
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arkiv – måned

Uriasposten om Danmarks Radio:

Et klart mønster tegner sig. Konservative medier får etiketten ‘højreorienteret’, hvorimod venstreorienterede får ‘uafhængig’, ‘velanset’ eller ‘troværdig’.

7. oktober 2007

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.