Arkiv for september 2007

Søndagens læserbreve fra Jyllands-Posten

Kronik: Behøver følelse og fornuft svække hinanden?

Af: Malene Busk

De globale kamphaner Osama bin Laden og George W. Bush er åbenlyst to udgaver af fornuft og følelse, der slet ikke er de modsætninger, som de siger, de er. De er tværtimod perfekte partnere i et dystert scenario, skriver Malene Busk.

Det 21. århundredes menneskelige verdenssamfund står over for mange udfordringer: miljøødelæggelser, ureguleret global kapitalisme, institutionelle kriser, ikke mindst i nationalstaten og massemedierne, kulturindustriel forarmelse, fattigdomsmigrationer, fragmenterede offentlige og politiske rum osv.

Det er tvivlsomt om redskaberne til at imødegå dem kan hentes i de forudgående århundreder. Forsøgene på det falder indtil videre ikke godt ud: nationalismer, racismer, religiøse mystifikationer, protektionisme, overforbrug, moralisme, rationalisering, rovdrift, liberalistisk socialdarwinisme eller kulturrelativistisk kritikløshed: mere af det samme og forudsigeligt kontraproduktivt.

Jyllands-Posten

Vi har i så fald to andre muligheder:

?enten kan vi ignorere den nye karakter af problematikkerne, trække os infantilt tilbage fra virkeligheden og overlade udviklingen til ”stærke” aktørers arbitrære og partiske dispositioner. Det vil i så fald formentlig gå i retning af mafiøs økonomi, permanente og grænseoverskridende borgerkrige, udemokratisk kapitalmagt og øget ulighed, identitetsideologisk vold, irrationalistisk massemanipulation, fascistiske eller teknokratiske kontrolsamfund og ikke mindst kaotiske økologiske sammenbrud.

Resten af denne rimeligt specielle kronik kan læses HER. Og endnu et særpræget indlæg:

Præcis pædagogisk indsats

I TILST ved Århus stak en 14-årig med mellemøstlig baggrund en 41-årig mand ihjel. Dansk Folkepartis reaktion var, at den kriminelle lavalder skulle sænkes til 12 år.

En rådmand i Århus rejste kritik af måden, hvorpå de sociale myndigheder har håndteret den unge.

For mig er Dansk Folkepartis holdning umenneskelig. Man bør ikke sætte børn og unge bag tremmer. Hvis partiet tror, det er løsningen på unges brutale adfærd, mener jeg, at det er lige omvendt.

Straf og fængsling skader unge mere, end det gavner.

Jeg kender ikke den konkrete unge og hans familie, men ud fra mit pædagogiske arbejde med unge, og især med familier fra Mellemøsten, forestiller jeg mig, at forældrene har mistet indflydelsen på den unge. Det kan have mange årsager, for eksempel kan forældrene have krigstraumer eller psykiske lidelser.

Læs mere HER.

Forbud frem for frihed?

Af Sara Hadra

HVIS man som jeg er muslim og bærer tørklæde og desuden er ambitiøs og har drømme om en god uddannelse og siden hen et godt arbejde, er Dansk Folkepartis seneste udmeldinger dræbende for engagementet.

Hvis unge nydanskere, som bærer tørklæde, skal tage det af for at få en uddannelse, er jeg bange for, at det bliver en uoverstigelig barriere for mange.

Jeg synes, det er en voldsom forgriben sig på den personlige frihed, når Dansk Folkeparti vil bestemme, hvordan danske borgere skal gå klædt.

Og hvad har tørklædet egentligt med sagen at gøre – er det ikke min lyst til at uddanne mig og mine kvalifikationer, der tæller?

Læs mere HER.

Audio: H.C. Andersen og terrorismen

Hans Christian Andersen’s “Fairy Tales” for Adults

…and How To Fight Terrorism

By Dr. Norman Berdichevsky

Hans Christian Andersen 18692005 marked the 200th anniversary of the birth of Denmark’s greatest writer, whose works have been translated into more languages than any author (second only to the Bible). The event was marked not only in Denmark but throughout Europe with many festivities, exhibitions, seminars, exhibits and tours of his home town of Odense and where he lived in Copenhagen for many years.

Most Americans have basic misconceptions about Andersen and his work based on having seen the romanticized film about his life starring Danny Kaye and use of the term “fairy tales”, usually considered appropriate only for children Almost all of his 156 short stories or “adventures” (a better meaning of the Danish word “eventyr” usually translated as “fairy tales”) can be appreciated on two levels – one for adults and one for children.

Mere HER i New English Review.

Opdatering: ABC Radio National har lavet et interview med Norman Berdichevsky om H. C.  Andersen. Fra The Book Show den 17. oktober 2007:

War, Denmark and Hans Christian Andersen

Audio IconAfter the Bible, Hans Christian Andersen’s popular fairy tales are said to be the most translated works in literature. But some of his minor stories speak directly to our times, as they did in his 19th century Denmark which faced German expansionism. Scholar and cultural commentor Norman Berdichevsky explores the social significance of Hans Christian Andersen’s stories to today’s readership.

Presented by: Ramona Koval
Guest: Norman Berdichevsky, US based author, freelance writer, editor, researcher, lecturer, translator and teacher.

Interviewet starter efter 8½ minut og slutter efter 24½ minut. Klik HER – Åbner Windows Media Player.

Ahmadinejads fortiede budskab

Af uransagelige årsager har den internationale presse fuldstændigt fortiet store dele af Ahmadinejad dybt perverterede tale i FN den 26. september. Den var ellers ret opsigtsvækkende. En betænksom sjæl har imidlertid oversat en artikel fra The Jerusalem Post til norsk. Den handler netop om Ahmadinejads mere absurde rablerier i FNs generalforsamling og på Columbia University i New York. De dele, pressen ikke hæftede sig ved.

Men først et par citater fra talen i FN-bygningen. Den iranske præsident indledte med følgende bøn til Allah om at fremskynde genkomsten af den 12. imam:

“Oh God, hasten the arrival of Imam Al-Mahdi and grant him good health and victory and make us his followers and those who attest to his rightfulness”.

Og Ahmadinejad sluttede sin tale med dette:

Ahmadinejad“Without any doubt, the Promised One who is the final Savior and the last heavenly message will come. In the company of all believers, justice-seekers and bene-factors, he will establish the bright future and fill the world with justice and beauty. This is the promise of God, therefore it will be fulfilled. Let’s have a role in the fulfillment of all this glory and beauty.

I wish for the bright future for all human beings and the dawn of the liberation and freedom for all humans and the rule of love and affections all around the world as well as elimination of oppression, hatred and violence. The wish which I think will be realized in the near future.”

Og så til artiklen på norsk fra The Jerusalem Post. Der er link til den engelske version nederst:

Ahmadinejads fortiete budskap

Av Caroline Glick – The Jerusalem Post – 28. September 2007

Under sitt besøk i New York i denne uken, gikk Irans president Mahmoud Ahmadinejad til angrep på hver eneste grunnleggende forutsetning som vestlig sivilisasjon bygger på. Ahmadinejad sendte ut sine angrep samtidig som han forherliget sin egen visjon om globalt islamsk herredømme.

De vestlige mediene, idet de nektet å ta notis av hans eksistensielle utfordring til den frie verden, konsentrerte sin dekning av hans besøk om hans utsagn vedrørende spesifikt vestlige politiske interesseområder; – hans avvisning av FNs sikkerhetsråds myndighet til å iverksette tiltak mot Irans lysskye atomvåpenprogram; – hans forsvar for palestinernes sak og Israels utslettelse; – hans benektelse av iransk støtte til terrorisme, og hans utfall mot USA ble godt dekket. Det ble også hans understrekning av at iranske kvinner nyter fulle rettigheter, og det at det ikke finnes homoseksuelle i Iran fikk kjempeoverskrifter.

Ahmadinejad ga to viktige taler denne uken – på Columbia-universitetet og i FNs hovedforsamling. Han benyttet begge talene til å fremsette sin visjon om et globalt islamsk herredømme. Og mens vestlige medier lette etter skjulte meninger og signaler om fredelige hensikter i ordene hans, var det faktisk slik at Ahmadinejad ved begge anledninger gjorde det helt klart at hans visjon om islamsk herredømme ikke på noen måte kan leve i sameksistens med vestlig sivilisasjon. Følgelig var Ahmadinejads utsagn ikke forhandlingsposisjoner. De var direkte følger av det verdenssyn han står for, og som sådanne er de ikke gjenstand for forhandlinger.

Ved Columbia-universitetet viet Ahmadinejad mesteparten av talen sin til en drøftelse av vitenskapens rolle i menneskelige sammenhenger. Mens mesteparten av mediedekningen dreiet seg om hans avvisning av å trekke tilbake oppfordringen om å utslette Israel, overså man hans hovedbudskap om at han forkaster folks rett til å være frie til selv å velge sine livsløp. Hans merknader om dette tema ble avfeid som ”forskrudde” eller ”uforståelige”, mens de egentlig var ingen av delene.

Som ”akademiker” sa Ahmadinejad at fra hans perspektiv er vitenskapens rolle å tjene islam, og at enhver vitenskap som ikke tjener islamske mål er moralsk fordervet. Som han sa det: ”Vitenskapen er lyset og vitenskapsmannen må være ren og from. Hvis menneskeheten oppnår det høyeste nivå av empirisk og åndelig kunnskap, mens dens lærde og vitenskapsmenn ikke er rene, da kan denne kunnskap ikke tjene menneskehetens interesser.” Idet han utdypet denne oppfatningen, hevdet han at vestlige vitenskapsmenn gjør tjeneste for korrumperte regjeringer som avviser islams rene og fromme vei, og de blir derfor utnyttet som formidlere av fordervelse.

I tråd med dette gikk Ahmadinejad direkte fra sitt anslag mot ikke-islamske vitenskapsmenn og regimer til et forsvar for Irans atomprogram. Budskapet var klart: Irans streben etter atomvåpen skjer i islams navn og er derfor naturlig legitim. For hans vedkommende ville det å nekte å tillate Iran å strebe etter atomvåpen være å anse som ensbetydende med et angrep på Allah.

The Jerusalem Post 

I sin tale til FN utbroderte Ahmadinejad sine argumenter til fordel for islamsk overherredømme. Han hevdet at alle problemer i verden er konsekvenser av to forhold. Det første følger av hans oppfatning av historien etter Den Annen Verdenskrig: ”Krigens seierherrer tegnet veikartet for global dominans og utformet sin politikk, ikke på grunnlag av rettferdighet, men for å sikre seierherrenes interesser over de beseirede nasjoner.”

Den andre årsaken til verdens elendighet er stormaktenes avvisning av islam. Som han sa det: ”Den andre og viktigere faktor er enkelte stormakters likegyldighet overfor moral, guddommelige verdier, læren til profeter og pålegg fra den allmektige Allah …

Uheldigvis har de satt seg selv i Allahs stilling!”

Heldigvis for Ahmadinejad, vil denne ”fordervede” verdensorden snart bli feiet bort. Enten vil de ”fordervede” maktene; ”vende om fra veien med arroganse og lydighet mot Satan til veien med tro på Allah,” eller så; ”vil de samme kalamiteter som rammet folk i den fjerne fortid, ramme dem også.”

Som avslutning på sine merknader til FN lovet Ahmadinejad at; ”Uten tvil vil Den Lovede som er den endelige Frelser komme. Sammen med alle de troende, rettferdighetssøkende og velgjørere vil han opprette en lys fremtid og fylle verden med rettferdighet og skjønnhet. Dette er Allahs løfte og derfor vil det bli oppfylt.”

Det kunne hevdes at fordi Ahmadinejads ikke lyktes i å få sitt vestlige publikum til å oppfatte hans hovedbudskap, var hans besøk i Amerika mislykket. Det faktum at ingen medier følte det nødvendig å analysere hva han snakket om, kunne sees som et klart tegn på at ingen er interessert i å kjøpe det han selger. Men det er et farlig argument, fordi det går glipp av en grunnleggende sannhet.

Ahmadinejad er ikke interessert i å overtale den amerikanske regjeringen, eller endog flertallet av amerikanere til å konvertere til islam. Han er interessert i å overbevise tilhengerne av det totalitære islam, og mulige konvertitter, om at de er på den vinnende siden. Han er interessert i å demoralisere fiender av det totalitære islam innenfor den islamske verden og derved få dem til å oppgi enhver tanke på motstandskamp. I denne målsettingen er det ingen forskjell på ham og hans sunni motstykker i Saudi Arabia, al-Qaida, Det muslimske brorskap, Hamas eller deres søsterorganisasjoner over hele den islamske verden, eller endog i hele Vesten.

Over hele verden sprer islamske ideologer aggressivt sitt budskap om globalt herredømme. I moskeer, på Internet, på fjernsyn, i skoler, sykehus og fengsler, finner man islamske predikanter som propagerer det islamske herredømmets sak. Og utenom Iran, er det intet regime, heller ikke Saudi-regimet, som er immune mot trykket av dette budskapet.

Kanskje er den sentrale årsak til at budskapet fra Ahmadinejad, og fra de hundretusener av røster som gjentar hans lokketoner over hele verden, er så farlig, er at Den Frie Verden gjør så forbasket lite for å få frem sitt eget budskap. I stedet for å kjempe direkte mot den utfordringen som menn som Ahmadinejad og Osama bin Laden retter mot Vesten, leter Vesten etter måter hvorved de enten tar inn budskapet deres gjennom å lete frem punkter man kan være enig om, eller ved å vise at islamske imperialister ikke har noe å frykte fra Vesten.

Hovedområdet hvor Vesten søker å tekkes de islamske totalitære, er Palestina-saken. Det åpenbare håp er at man gjennom å støtte palestinerne, vil Vesten (inkludert Israel) bli i stand til å desarmere det som deres eliter anser for å være det viktigste naget som islamske imperialister nærer mot dem. Ved å gjøre dette overser de med forsett den grunnleggende usammenlignbarhet mellom det islamske verdenssyn og menneskelig frihet, det palestinske samfunns jihadistiske karakter og den instrumentelle bruk islamske totalitære gjør av den palestinske sak.

Siden den ble opprettet i 1994, har Den Palestinske Selvstyremyndighet, PA, vært en sentral formidler av jihadistisk, antisemittisk og antivestlig propaganda. Selv etter at Hamas tok kontrollen over Gazastripen i juni, har Fatah fortsatt med å konkurrere med Hamas om å være best i jihadistisk renhet. Dessuten, mens deres ledere blender vestlige og israelske ledere med fredspreik, opprettholder Fatahs medier og terrorledere bevegelsens støtte til terror og tilknytning til de politiske mål som er uforenlige med staten Israels fortsatte eksistens.

Hver dag berømmer Fatah-mediene PA-formann Mahmoud Abbas’ fastholdelse av den såkalte ”retten til tilbakevendelse” som, dersom den skulle bli iverksatt, ville ødelegge Israel som jødisk stat gjennom å oversvømme den med millioner av fiendtlige arabiske immigranter. Som Palestinian Media Watch dokumenterte, så publiserte Fatahs avis, Al-Hayat Al-Jedida mens Abbas var i møte med president Bush, artikler som fornektet enhver jødisk tilknytning til Jerusalem, og viste til israelske byer som Sderot, Beit She’an og Safed som ”bosettinger”. På det viset rapporterte avisen i sommer også at Fatah sendte gutter fra Judea og Samaria til en ”sommerleir” i Syria som kalles ”Tilbakevendingsleiren”.

Heller enn å kjempe mot Fatahs omfavnelse av jihad, slik det har vært praktisert overfor såkalte ”moderate” regimer i Saudi Arabia, Egypt og Pakistan, overser Bush-administrasjonen det i håp om at man ved å støtte palestinske terrorister som ikke er så altfor identifisert med jihad, vil man på en måte svekke tiltrekningen til jihad. Slik var det da President Bush, i sin tale til FNs hovedforsamling berømmet Fatahs ”moderate ledere, konvensjonelle ledere som arbeider for å bygge frie institusjoner som bekjemper terror og håndhever loven, og som følger opp sitt folks behov.”

Ikke bare lar palestinerne, som med overveldende flertall valgte Hamas i januar i fjor, være å støtte oppfatningene til Bush. Disse oppfatningene støttes ikke engang av hans allierte, så som Storbritannia, som skyver på for et vestlig engasjement av Hamas. Og siden Hamas er umulig å skjelne ideologisk fra andre jihadist-grupper, bør det ikke komme som noen overraskelse at Vestens vilje til å støtte palestinske jihadister, nødvendigvis gjør dem villige til å godta jihadister generelt.

Storbritannias forsvarsminister, Des Browne, klargjorde sitt standpunkt sist mandag da han argumenterte for å engasjere Taliban diplomatisk i Afghanistan. Ved å ta utgangspunkt i Palestina-spørsmålet sa Browne at: ”I Afghanistan vil Taliban på ett eller annet tidspunkt bli nødt til å involveres i fredsprosessen fordi de ikke kommer til å forsvinne mer enn jeg mistenker Hamas for å ville forsvinne fra Palestina.”

De islamske imperialistenes svar på den nye vestlige vilje til å engasjere Taliban ble gitt siste uken av Osama bin Laden. I en ny videotale som ble publisert på arabisk, urdu og engelsk, oppfordret han pakistanerne til å gå til jihad for å omstyrte den pro-vestlige, atomvæpnete regjeringen til den pakistanske president Pervez Musharraf.

Poenget med alt dette kunne ikke bli klarere, og Ahmadinejad fremhevet det ved enhver anledning. Den frie verden er i dag viklet inn i en ideologisk krig om sin egen overlevelse. Våre fiender – de være seg shia eller sunni – er tilhengere av en totalitær ideologi basert på islam som forteller dem at Allah ønsker å styre verden gjennom dem. Israel er en sentral front i denne krigen. Gitt den svake vestlige støtte til jødene, ser jihadistene et angrep på Israel som et strategisk verktøy for å undergrave Vestens ideologiske forsvarsverker og for å isolere dets støttespillere over hele verden.

Det som er saken er at det, bortsett fra sykelig selvopptatthet, er en grunn til at Vesten overser de farene den står foran. De vestlige mediene fortiet Ahmadinejads budskap akkurat slik de vedvarende har fortiet budskap fra bin Laden og Fatah gjennom årene, fordi vestlige mennesker har så vanskelig for å kunne tro at noen kunne ønske å bli værende i den islamske verden som fornekter menneskets ønske om frihet.

Men uansett hvor uskjønn en ideologi er, så får den tilhengere og makt i fraværet av reell konkurranse. Den eneste måten å sikre at jihadistenes demoniske oppfatninger blir knust, er gjennom høyrøstet forsvar for og fremholdelse av de grunnleggende prinsipper som Den Frie Verden er bygget på. Og Vesten har ikke engang begynt å ta opp den utfordringen.

Som resultat av dette har Vesten allerede gitt sine fiender to seirer. Vesten har demoralisert sine potensielle allierte i den islamske verden, og den har mislykkes i å samle sine egne folk for å forsvare seg selv. Til tross for hva Vesten liker å tro, forhandler ikke Ahmadinejad og hans allierte fra Ramallah til Waziristan, fra Gaza til Kandahar og Baghdad. De kjemper! Heller enn å overse dem og søke å finne en ikke-eksisterende felles plattform, må vi slå dem –først og fremst på ideenes slagmark.

Kilde: The Jerusalem Post 
Note: link til Ahmadinejads tale i FN 26. september 2007 – samme her på ZioNation.
Tip: tak til Decca

Günter Wallraff trues af islamister

Günter WallraffNår den kendte tyske journalist og forfatter Günter Wallraff på mandag fejrer sin 65 års fødselsdag, så sker det under politibeskyttelse. En islamisk organisation Islam News Center, der menes at have forbindelser til terrornetværket al-Qaeda, har for nogle dage siden offentliggjort en trussel mod tyskeren på internettet og udråbt ham til at være ”islams fjende nummer et”.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Årsagen til truslerne er, at Günter Wallraff har planer om at læse ”De sataniske vers” i en moske i byen Köln.

Wallraff har sagt, at muslimer kunne vise deres demokratiske sindelag og deres integrationsvilje ved at tillade kritik af islam og for eksempel lade ham læse De Sataniske Vers i en moske.

Organisationen Den Tyrkisk-Islamiske Union, også kaldet Ditib, står bag byggeriet af den nye moske i Köln, hvor Günter Wallraff gerne vil holde læsningen. Efter lang tids tøven har Ditib nu afvist Günter Wallraffs forslag med den begrundelse, at læsningen kun vil såre mange muslimers følelser. Organisationen understreger samtidig i en pressemeddelelse, at den tager afstand fra truslerne mod Günter Wallraff.

Wallraff siger, at han vil forsøge at få den tyrkiske regering til at lægge pres på Ditib, så arrangementet kan gennemføres.

Det lyder jo altså skrubskørt i mine ører. Er der overhovedet ingen af de mennesker, der så gerne vil betragtes som intellektuelle, der har sat sig ind i, hvad islam er? De dumper bare en efter en. De er helt og holdent ude af stand til at fatte, hvad det vil sige, at islam er en lovreligion.

Absurdistan: Røde Kors-gidsler frigivet

Flag - Røde KorsDe fire mennesker, der blev taget som gidsler onsdag, er frigivet. Taliban siger, at det var en fejl. Der var tale om to udlændinge og to afghanere.

Det skriver Kristeligt Dagblad. Der er ingen oplysninger om det tyske gidsel, hvis løsladelse netop var forhandlet på plads. Men at det er Taliban, der står bag, er nu slået fast. Det var der ellers tvivl om.

Andre kilder: metroXpress, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten,

Iran erklærer CIA for terrororganisation

De mennesker er sindsyge. Islam er en gigantisk flermands-psykose:

USA’s efterretningstjeneste CIA og den amerikanske hær er terrororganisationer, erklærer Irans parlament.

Det skriver Kristeligt Dagblad. Hos Berlingske Tidende fortæller man:

Resolutionen regnes for at være gengæld for, at det amerikanske senat har vedtaget en resolution, der opfordrer USA’s udenrigsministerium til at medtage Irans islamiske revolutionsgarde på ministeriets liste over terrororganisationer.

Det iranske parlament

Foto: Det iranske tegneserie-parlament hedder Majlis i daglig tale. Det er arabisk og betyder ungefær “sted hvor man sidder”. Parlamentet på Maldiverne hedder også Majlis.

Den iranske resolution siger, at CIA og USA’s hær er terrororganisationer, fordi USA i 1945 kastede atombomber i Japan, og fordi USA’s væbnede styrker har brugt uranarmeret ammunition på Balkan, i Afghanistan og i Irak.

EkstraBladet skriver:

Videre lyder begrundelsen, at USA har støttet israelske drab på palæstinensere, har bombet Irak og dræbt civile irakere og tortureret fanger.

Det fremgår ikke, hvad mullaherne i landet siger til det. Det er deres retorik, der afgør, hvormeget eller hvor lidt det kommer til at betyde – for eksempel mht. shiamuslimsk terror. Med de vakse medier vi har herhjemme, er det jo nok noget, vi aldrig får opklaret…

Andre kilder: metroXpress, Jyllands-Posten,

Mandlig studievært udløste skilsmisse i Saudi-Arabien

Det blev for meget for en saudiarabisk mand, at hans kone sad alene og så et tv-program, hvor en mand var studievært. Det var umoralsk, mener manden, der derfor har ladet sig skille

Det skriver Kristeligt Dagblad. Hos Jyllands-Posten skriver man:

 Flag - Saudi Arabien

‘Manden begrunder skilsmissen med, at hans kone reelt har været alene med en mand, hun ikke er i familie med,

Og det er forbudt i henhold til de islamiske love, som koranen dikterer dem. Saudi-Arabien følger sharia til punkt og prikke. Kvinder har som følge deraf ikke mange rettigheder. En mand kan lade sig skille ved blot at proklamere, at han skrider.

Andre kilder: B.T., Berlingske Tidende,


Translations

Translate Danish to English Translate Danish to Arabic Translate Danish to Bulgarian Translate Danish to Catalan Google-Translate-Chinese (Simplified) BETA  Translate Danish to Traditional Chinese Translate Danish to Croatian Translate Danish to Czech Translate Danish to Dutch Translate Danish to Finnish Translate Danish to French Translate Danish to German Translate Danish to Greek Translate Danish to Hebrew Translate Danish to Hindi Translate Danish to Indonesian  Translate Danish to Italian Google-Translate-Danish to Japanese BETA Translate Danish to Korean BETA Translate Danish to Latvian Translate Danish to Lithuanian Translate Danish to Norwegian Translate Danish to Polish Translate Danish to Portuguese Translate Danish to Romanian Translate Danish to Russian Translate Danish to Serbian Translate Danish to Slovak Translate Danish to Slovene Translate Danish to Spanish Translate Danish to Swedish Translate Danish to Tagalog Translate Danish to Ukrainian Translate Danish to Vietnamese Warning: The English translation is hopeless

Ingen link herunder

Blogportaler

Polit-blogs

Politblogs

DanskeWeblogs.dk | Katalog over danske blogs

Kategorier

Fundet på Snaphanen:

Arkiv – dato

september 2007
m ti o to f l s
« aug   okt »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arkiv – måned

Uriasposten om Danmarks Radio:

Et klart mønster tegner sig. Konservative medier får etiketten ‘højreorienteret’, hvorimod venstreorienterede får ‘uafhængig’, ‘velanset’ eller ‘troværdig’.

7. oktober 2007

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.